PRO KOHO JE KURZ URČEN? Tento kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí pracovat nebo podnikat v oboru manikérka a nehtová designérka, ale nesplňují zákonem stanovené podmínky pro tuto činnost. Pokud již máte zkušenosti s manikúrou a nehtovým designem nebo věříte, že jsou vaše schopnosti v provádění manikúry a nehtového designu na vysoké úrovni - stačí složit pouze zkoušku profesní kvalifikace i bez kurzu nebo předchozí docházky na výuku (doporučuje se celý kurz, který vás na zkoušku připraví). Pokud uspějete a zkoušku složíte získáte  "OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE" - toto osvědčení vás na živnostenském úřadě opravňuje k získání živnostenského oprávnění pro řemeslo: Manikérka a nehtová designérka.  PO ÚSPĚŠNÉM SLOŽENÍ ZKOUŠKY MŮŽETE ZAČÍT PODNIKAT NEBO PRACOVAT V OBORU MANIKÚRA / NEHTOVÝ DESIGN. NA ŽIVNOSTENSKÉM ÚŘADĚ PO VÁS NEBUDOU S TÍMTO OSVĚDČENÍM CHTÍT GARANTA! TERMÍNY Konkrétní termíny budou sestaveny dle možností studentů. JAKÉ JSOU PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ MANIKÉRKA A NEHTOVÁ DESIGNÉRKA? Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou: Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. Bezúhonnost. Zvláštní podmínky provozování živnosti: odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o: a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru, c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, nebo f) získání všech profesních kvalifikací tak, jak jsou stanoveny pro odpovídající úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě kvalifikací. body e) a f) je Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které jako autorizovaná osoba vystavujeme. Potvrzení o tom, že jsme akreditovaní ministerstvem zdravotnictví najdete v tomto odkazu na oficiálních stránkách narodnikvalifikace.cz:  https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1448-Manikerka_a_nehtova_designerka/autorizace--2ea58342-452f-422b-b818-8d9ea850d6fe--Alessandro_CR_sro OBSAH ZKOUŠKY - STANOVENO MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ: V rámci jednodenní přípravy vám všechny body zkoušky vysvětlíme, zodpovíme všechny dotazy a doplníme chybějící znalosti.  1. Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a navrhování postupu ošetření  - anatomie pokožky, ruky, kožní onemocnění, typologie pokožky rukou, typologie přírodních nehtů, onemocnění nehtů, vliv vnějších faktoru na stav nehtů a pokožky rukou, vliv vnitřních faktorů na stav nehtů a pokožky, alergie 2. Provádění péče o přírodní nehty klienta  - postup manikúry a péče o přírodní nehty a pokožku rukou  3. Ošetřování pokožky rukou  - peeling, tepelné zábaly, masáž 4. Modelování umělých nehtů  - příprava nehtů před modelací, prodloužení nehtů pomocí tipů x šablon, modelace a stavba nehtu, technika pilování nehtů x práce s bruskou, barevná a francouzská úprava, technika doplnění nehtů, technika kompletního odstranění modelovaných nehtů  5. Provádění depilace rukou  - vosková depilace pokožky rukou 6. Vykonávání hygienicko-sanitární činnosti podle provozního řádu  - rozdělení a metody dezinfekčních přípravku, jak se dezinfikuje kůže, nástroje a pomůcky, sterilizace, úklid pracovního porstředí 7. Objednávání přípravků, pracovního materiálu a pomůcek pro péči o ruce a nehty  - jak správně skladovat materiál, jak si evidovat materiál, jak objednávat materiál, kde hledat novinky na trhu 8. Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o ruce a nehty  - poradenská činnost směrem k zákaznici - jak správně doma pečovat o nehty a ruce, s jakými přípravky 9. Provádění vyúčtování služeb  - ekonomická stránka profese manikérka a nehtová designérka, jak vyúčtovat služby, základní orientace v daních a povinnostech živnostníka, co jsou vánosy a co náklady?  PROFIL ABSOLVENTA ZKOUŠKY: Absolvent může začít pracovat nebo podnikat v oboru manikérka a nehtová designérka. Po absolvování kurzu doporučujeme všem absolventům se nadále průběžně školit na nové techniky a materiály v oboru. Po absolvování kurzu poskytujeme všem absolventům podporu i po kurzu ZDARMA - telefonické, emailové nebo osobní konzultace se školitelkou.  PŘINESTE SI S SEBOU: - modelku na praktický nácvik!!! - materiál na práci - , lampu, světlo, gely, šablony, štětce, kovové nástroje, pilníky ... vám na školení poskytneme my CO SI ABSOLVENT ODNESE S SEBOU?  Osvědčení o získání profesní kvalifikace, podporu školitelky i po školení VYUČUJÍCÍ:  Tamara Rotterová a Jaroslava Jurčíková MÍSTO ŠKOLENÍ:  Alessandro Academy, Benešovská 32, 10100 Praha, parkování zdarma ve dvoře, MHD zastávka Vlašimská BUS 136 a 175
4 990 Kč
6 položek celkem