Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 

1.Potvrzením tohoto prohlášení udělujete souhlas společnosti Alessandro ČR s.r.o., se sídlem Benešovská 32, 10100 Praha., IČ:27208672, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 104576, dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“)zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • název společnosti, IČ

 • e-mail

 • telefonní číslo

 • adresu

   

2. Jméno, příjmení, název společnosti, IČ, telefonní číslo, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem viz bod 3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 5 let.

3. Účely zpracování osobních údajů

 • pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo
 • Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností
 • pro posouzení vaší platební morálky, bonity a důvěryhodnosti
 • pro ukládání vašich obchodních preferencípro zasílání obchodních sdělení
 • pro ukládání cookies (cookies je textový soubor, který shromažďuje informace o využívání webových stránek. Tento soubor se ukládá při každé návštěvě webu a slouží k rozpoznání jednotlivých uživatelů a jejich preferencí. Díky souborům sookies dokážeme uzpůsobit web a eshop dle vašich představ a usnadnit vám tak třeba orientaci a vyhledávání na webu. Souhlas s ukládáním cookies nemusíte poskytnou nebo je vysloveně zakázat v nastavení vašeho webového prohlížeče, souhlas s užíváním cookies vyprší při uzavření vašeho webového prohlížeče.)

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Alessandro ČR s.r.o., Benešovská 32, 10100 Praha nebo na email alessandrocr@seznam.cz

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, Praha
 • Poskytovatel softwaru Winshop Software s.r.o., Kyselova 1186/1, Praha
 • Poskytovatel softwaru Reservio s.r.o., Hlinky 995/70, brno
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však vsoučasné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:vzít souhlas kdykoliv zpět,požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchtoúdajůvyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípaděpožadovat omezení zpracovánípožadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,na přenositelnost údajů,podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.